In het Koninklijk Instituut Woluwe staan verschillende diensten klaar om onderwijs en zorg voor uw kind en jongere op te nemen en te begeleiden.
Buitengewoon Basisonderwijs (type 7) voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of (type 9) autismespectrumstoornis.
Buitengewoon Secundair Onderwijs (type 6) voor jongeren met een visuele beperking of (type 9) autismespectrumstoornis.
Complementair aan het onderwijsaanbod voorziet het Multifunctoneel Centrum, de Thuisbegeleidingsdienst en het Revalidatiecentrum, in een advies– en zorgverlenende functie.

Welkom in het Koninklijk Instituut Woluwe

Nieuws

Minister Vanhengel op bezoek

Op dinsdag 27 februari kwam minister Vanhengel samen met een kabinetsmedewerker op bezoek. Minister Vanhengel is minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) belast met o.a. onderwijs en vorming. De minister en zijn kabinet kwamen kennis maken met het instituut en spreken over de 2 speelplaatsprojecten die we hebben.

Tanzania: u was fantastisch

Leerlinge Mimoza en  leerling Koby (BUSO) vertrokken op 9 februari samen met hun leerkracht Mevr. Vanpoucke  naar het verre Tanzania. 

Zij dompelden zich, samen met enkele andere leerlingen uit Vlaamse scholen en de organisatie "Licht voor de wereld" zichzelf een weekje onder in de wereld van de blinden en slechtzienden in Tanzania. Het werd een week vol indrukken!

Hun avonturenverslag kan je lezen op http://www.bloggen.be/inleefreis_kiwoluwe/

 

 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde