MFC visie

In het MFC willen we met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, hun welbevinden bevorderen. We erkennen hun noden en behoeften. Met de nodige schaalgrootte voorzien we een flexibel zorgaanbod binnen elk van de specifieke doelgroepen
 
Bij ons staat het kind, de jongere centraal. We willen luisteren naar zijn vraag om samen met hem een realistisch toekomstperspectief op te bouwen die tot maximale zelfontplooiing leidt. Dit willen we realiseren in dialoog met de ouders en familieleden maar ook in dialoog met de bredere samenleving.
 
We willen een gemeenschap vormen waarin kinderen, jongeren, ouders en personeel tot zinvolle en zingevende relaties kunnen komen, waar respect is voor elkaar en voor de regels. We willen dit bekomen door de betrokkenheid van allen hoog te houden.
 
Door jarenlang met kinderen en jongeren om te gaan heeft ons personeel heel wat kennis en ervaring opgebouwd omtrent gehoors- en taalspraakstoornissen, autisme-spectrumstoornissen, gezichtsstoornissen, en gedrags– en emotionele stoornissen. Deze kennis en ervaring, deze expertise willen we borgen door de nodige vorming, ondersteuning en waardering van het personeel. Maar bovenal willen we deze kennis en ervaring uitdragen en delen met ouders, familieleden, sympathisanten en professionals in het domein.

behoort tot  de Broeders van Liefde