Gebruikersraad

De gebruikersraad is een overlegorgaan tussen de gebruikers en het Mulit-Functioneel Centrum van het Koninklijk Instituut Woluwe. De gebruikers worden vertegenwoordigd door ouders en een aantal adolescente jongeren, ouder dan 18 jaar. We streven ernaar deze vertegenwoordiging op een evenwichtige wijze over de verschillende doelgroepen te spreiden. Het Koninklijk Instituut Woluwe wordt vertegenwoordigd door de maatschappelijk assistentes en de directie. Het voorzitterschap van dit overlegorgaan wordt door iemand van de gebruikers opgenomen.

In de gebruikersraad worden de gebruikers geïnformeerd en om advies gevraagd over alle elementen die de kinderen en jongeren als groep aanbelangen.
Het betreft onder andere:

wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
wijzigingen in het concept van het internaat of semi-internaat
wijzigingen aan het reglement van orde

De gebruikersraad betreft het MPI en niet de school (daar bestaat een schoolraad).

De gebruikersraad komt driemaal per jaar samen. Het verslag van elke vergadering wordt in ons campus magazine KIWoord gepubliceerd . Wij hechten veel belang aan gesprek, overleg en participatie van gebruikers en MFC, en willen ouders en jongeren daartoe uitdrukkelijk stimuleren en uitnodigen. Via het (mail)adres van de voorzitter kan u steeds (een lid of leden van) de gebruikersraad contacteren, aanspreken, vragen stellen, reacties geven, thema’s aanbrengen, enz…

Voorzitter van de Gebruikersraad :

Renard Bart (WATERVAL)

behoort tot  de Broeders van Liefde