Kinderen autismespectrum stoornissen

Binnen de doelgroep Zeepbel begeleiden we kleuters en kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum. Binnen een autivriendelijke omgeving leren kinderen bij ons alles wat ze in het gewoon onderwijs ook leren én meer! We hebben specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, voor communicatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid en vrijetijdsbesteding.

Voor wie?

Voor normaal- en randnormaalbegaafde kinderen en jongeren met autisme van 2,5 tot 13 jaar.

Opnamecriteria:

  • De diagnose autismespectrumstoornis moet gesteld zijn door een externe instelling die multidisciplinair werkt.
  • Er moet sprake zijn van een normale begaafdheid (met een minimum-IQ van 80).

Bij zeer jonge kinderen bij wie het testen moeilijk verloopt en geen uitsluitsel geeft over hun begaafdheid, hanteren we het criterium dat er een vermoeden van normale begaafdheid moet zijn. Indien later blijkt dat het IQ toch lager ligt dan 80, zal het kind alsnog worden doorverwezen.

Wat doen wij?

Kinderen met autismespectrumstoornissen tot 12 jaar worden begeleid in de werking van “de Zeepbel”: op school, in het internaat of het semi-internaat (MPI). Kinderen met een diagnose autisme en een taalstoornis worden begeleid in een aparte klas

behoort tot  de Broeders van Liefde