Kinderen met taal- spraak stoornissen

De deuren van de watervalklassen en -leefgroepen staan open voor kleuters en lagere school kinderen die ernstige problemen hebben in de spraak en/of taalontwikkeling. Dit wil zeggen dat zij het erg moeilijk hebben om taal te vormen en/of te begrijpen, en dit al van op zeer jonge leeftijd. De leerlingen worden op alle domeinen gestimuleerd, maar centraal staat steeds het welbevinden en de intensieve taalstimulering. Daarnaast kunnen de kinderen extra therapie krijgen, zoals logopedie, psychologische ondersteuning, ergotherapie en kinesitherapie. Van elk kind worden in team de individuele doelstellingen van de leerlingen geformuleerd en de evolutie nauw opgevolgd.

Tussen de middag en na school is er een mogelijkheid om opgevangen te worden in onze Waterval leefgroepen. De eet- en speelmomenten zijn ideale momenten om de taal te stimuleren.

Voor wie?

Kleuter- en lagere school werking voor horende kinderen met een spraak en/of taalontwikkelingsstoornis.

Bij de opname worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 

Voor de kleuters:

 • De bestaande onderwijsvormen op niveau kleuteronderwijs voldoen niet om te beantwoorden aan de aanwezige problematiek.
 • Het niet-verbale IQ mag niet lager liggen dan 70. - Er moet een minimumverschil van 12 maanden zijn tussen de mentale leeftijd en de taalontwikkeling (de taalontwikkeling loopt 1 jaar achter op de mentale ontwikkeling).
 • Deze discrepantie mag niet het rechtstreeks gevolg zijn van een meertalige opvoedingssituatie of van een gehoordrempel die lager ligt dan 30 dB.
 • Domeinen waarin de achterstand zich kan situeren: fonologie, morfo-syntaxis, semantiek en pragmatiek. - Een attest voor type 7 onderwijs is vereist.

Voor de lagere school:

 • De bestaande onderwijsvormen op niveau lagere school voldoen niet om te beantwoorden aan de aanwezige problematiek.
 • Afwezigheid van een ernstige niet-talige ontwikkelingsachterstand (PIQ benedengrens 85)
 • Aanwezigheid van een ernstige spraak-taalstoornis
 • Er moet een minimumverschil van 12 maanden zijn tussen de mentale leeftijd en de productieve taalontwikkeling (de taalontwikkeling loopt 1 jaar achter op de mentale ontwikkeling). Deze discrepantie mag niet het rechtstreeks gevolg zijn van een meertalige opvoedingssituatie of van een gehoordrempel die lager ligt dan 30 dB.
 • Domeinen waarin de achterstand zich kan situeren: fonologie, morfo-syntaxis, semantiek en pragmatiek.
 • Ambulante logopedie is onvoldoende gebleken.
 • Een attest voor type 7 onderwijs is vereist.

Wat doen wij?

Voor deze kinderen organiseren wij onderwijs (BuBaO Type 7) en begeleiding op maat in de dagopvan (semi-internaat, MFC) binnen de werking van “De Waterval”. Binnen een veilige leer- en leefklimaat waar de kinderen zich goed kunnen voelen, staat de spontane mondelinge taal centraal.

behoort tot de Broeders van Liefde