Dove en slechthorende kinderen

Binnen de doelgroep Schelp begeleiden we dove en slechthorende kleuters en kinderen. Zij kunnen er hun leergierigheid tevreden stellen in de klas en zich uitleven in de leefgroep (maar ook andersom!). We hebben specifieke aandacht voor het (leren) horen en praten in het Nederlands én in de Vlaamse Gebarentaal. Welbevinden en communicatie staan bij ons voorop en Dovencultuur vindt je als een rode draad terug in onze werking. Voor wie? Voor slechthorende en dove kleuters en kinderen van 2,5 tot 14 jaar

Opnamecriteria:

We gaan over tot opname van een kind in onze afdeling wanneer:

  • het kind slechthoren of doof is en
  • het kind over een attest buitengewoon basisonderwijs type 7 beschikt en
  • het kind tussen 2,5 en maximum 14 jaar is en
  • wij met ons opvoedings en onderwijsaanbod een adequaat aanbod kunnen bieden

Kinderen met bijkomende hulpvragen (verstandelijke, visuele en of fysieke beperking, autisme,..) of problemen (leerstoornissen, gedragsproblemen) worden opgenomen wanneer we met ons opvoedings- en onderwijsaanbod op een adequate manier antwoord kunnen bieden op de specifieke opvoedings- en onderwijsleerbehoeften van het kind. Wat doen wij? Voor dove en slechthorende kinderen organiseren wij onderwijs en dagopvang (semi-internaat) in het MFC.

behoort tot  de Broeders van Liefde