Zorg

In het Koninklijk Instituut Woluwe staan verschillende diensten klaar om de zorg voor uw kind en jongere op te nemen en te begeleiden.

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie CAR dat zich richt tot zuigelingen, kinderen, adolescenten en volwassenen met gehoorstoornissen, stem- spraak- taalstoornissen, leerstoornissen en psychomotorische problemen

Het kinderdagverblijf Woluland dat erkend en gesubsidieerd is door Kind en Gezin voor de opvang van 26 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom.

Het Multifunctoneel Centrum, dat verblijf (internaats), dagopvang (semi-internaat), dagbesteding en mobiele begeleidingen biedt aan kinderen en jongeren met een communicatiestoornis, een gezichtsstoornis, of een gedrags– en emotionele stoornis.Het MFC is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De thuisbegeleidingsdienst Woluwe die zich richt tot dove en slechthorende personen en op kinderen met een spraak- taalontwikkelingsstoornis.

behoort tot  de Broeders van Liefde