Kinderdagverblijf Woluland

Kinderdagverblijf Woluland is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor de opvang van 26 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom.

- Wij zijn elke werkdag open van 07.15u tot 18.15u.

- Er zijn 2 leefgroepen: de sloebers tot ongeveer 18 maanden en de rakkers van +/- 18 maanden tot 3 jaar. Elke leefgroep heeft zijn eigen speel-, leef- en slaapruimte.

- Wij geloven dat ieder kind ontwikkelingskansen heeft en willen die vanuit een grote professionaliteit ten volle tot ontplooiing laten komen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind. Een veilige omgeving waar kinderen zich geborgen voelen is hierbij essentieel.

- Ieder kind wordt individueel opgevolgd in zijn ontwikkeling. Hierbij is er niet enkel aandacht voor de fysieke ontwikkeling, maar ook op sociaal-emotioneel vlak wordt ieder kind opgevolgd.

- De pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend getoetst en bijgestuurd.

- Ouders, als opvoedingsverantwoordelijken, zien wij als belangrijke partners. Een vlotte samenwerking en communicatie zijn essentieel voor het welbevinden van de kinderen.

Viviane Lauwens

Coördinerend directeur initiatieven kinderopvang

Broeders van Liefde

Tel: 02 734 02 62

woluland@fracarita.org

behoort tot  de Broeders van Liefde