Kinderdagverblijf Woluland

Kinderdagverblijf Woluland is vergund door Kind en Gezin voor de opvang van 42 baby’s en peuters. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom.

Woluland is elke werkdag open van 07u15 tot 18u15 (collectieve sluitingsdagen worden jaarlijks vastgelegd).

Er zijn 3 leefgroepen: de baby’s tot +/- 12 maanden, de kruipers tot +/- 20 maanden en de peuters (tot ze naar school gaan). Iedere leefgroep heeft zijn eigen speel-, leef- en slaapruimte.

Wij geloven dat ieder kind ontwikkelingskansen heeft en willen die vanuit een grote professionaliteit ten volle tot ontplooiing laten komen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind. Een veilige omgeving waar kinderen zich geborgen voelen is hierbij essentieel.

Ieder kind wordt individueel opgevolgd in zijn ontwikkeling. Hierbij is er niet enkel aandacht voor de fysieke ontwikkeling, maar ook op sociaal-emotioneel vlak wordt ieder kind opgevolgd.

De pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend getoetst en bijgestuurd.

Ouders, als opvoedingsverantwoordelijken, zien wij als belangrijke partners. Een vlotte samenwerking en communicatie zijn essentieel voor het welbevinden van de kinderen.

 

Viviane Lauwens
Coördinerend directeur initiatieven kinderopvang Broeders van Liefde

02/734.02.62
woluland@fracarita.org

behoort tot  de Broeders van Liefde