Strategisch beleidsplan 2015-2019

Op basis van uitgebreide bevraging bij gebruikers en personeel werd in de loop van 2014 een strategisch plan opgesteld die bepaald welke lange termijn doelstellingen we willen realiseren en welke middelen we hiervoor gaan inzetten.  In bijlage vinden jullie het document die opgesteld werd.

behoort tot  de Broeders van Liefde