Open LSCI-training 2020

 

Open LSCI-training 2020

 

LSCI is een verbale interventiemethodiek die ons leert omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis.

Door middel van een gesprek met het kind of de jongere tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut.

Zowel de gevoelens als het gedrag van het kind of de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

 

Het Koninklijk Instituut Woluwe start met het vormen van zijn medewerkers in deze methodiek. Er zijn nog enkele plaatsen vrij om mee aan te sluiten. We werken in een groep van ongeveer 16 personen.

Voor wie:

Deze training is gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen … Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Data:

10/01 – 17/01 – 07/02 – 21/02 – 06/03 – 13/03

De vormingsdagen lopen van 9:00 tot 16:00u

Trainers:

Chris Desmet is opgeleid in de LSCI methodiek – wordt gedurende enkele dagen bijgestaan door een extra trainer van het vormingscentrum Create.

Training:

Afhankelijk van de grootte van de groep zullen extra trainers of begeleiders aansluiten. Tijdens de training komt de theorie aan bod, worden de verschillende interventies toegelicht en ingeoefend en aan de hand van videomateriaal geïllustreerd. De laatste dag is er een theoretische en praktische test voor het behalen van het LSCI- certificaat.

Locatie:

Koninklijk Instituut Woluwe (Georges Henrilaan 278, 1200 St-Lambrechts-Woluwe)

https://www.kiwoluwe.org/

Kostprijs:

€ 510, hierin zijn de kosten voor de training (inclusief boek en map), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.

Informatie en/of Inschrijving:

Mocht U nog vragen hebben neem gerust contact op via chris.desmet@fracarita.org Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve ten laatste in te schrijven tegen 20 december 2019, via chris.desmet@fracarita.org met vermelding van naam, adres (facturatieadres) en telefoonnummer.

 

Reacties van deelnemers die de vorming reeds volgden:

  • "Super leerrijk, veel vaardigheden bijgeleerd. Zet aan tot reflectie en kritisch evalueren van je eigen handelen." (LSCI training - april 2019)
  • "Ik heb meer inzicht gekregen in bepaalde gedragingen; zowel van leerlingen als volwassenen." (LSCI training - oktober 2018)
  • "Deze training geeft een ander beeld op het werken met kinderen en jongeren. Het prikkelt je, enthousiasmeert je en motiveert je. Het doet je idealisme deugd - "nu weet ik weer waarom we dit werk doen!" (LSCI training - oktober 2017)
  • "Ik heb geleerd dat ik in contact met kinderen een barometer moet zijn en geen thermometer" (LSCI training - oktober 2014)
  • "Het is heel fijn dat de lesgevers zelf in de praktijk staan, de presentatiestijl is vlot en duidelijk en de training zit doorspekt van de voorbeelden" (LSCI training - januari 2013)

 

                  

behoort tot  de Broeders van Liefde