Onderwijs

In het Koninklijk Instituut Woluwe kan je in deze 2 scholen terecht:

In het Buitengewoon Basisonderwijs (type 7) voor kinderen met een auditieve beperking, een spraak-taalontwikkelingsstoornis of autismespectrumstoornis.  Vanaf september 2015 wordt het onderwijs voor de kinderen met autismespectrumstoornissen aangeboden onder type 9.

In het Buitengewoon Secundair Onderwijs (type 6 en 9) voor jongeren met een visuele beperking of autismespectrumstoornis. 

Beide scholen bieden ook  Ondersteuning aan scholen, leerkrachten en kinderen en jongeren in hun school voor gewoon onderwijs in het kader van het nieuwe ondersteuningsmodel dat van kracht gaat op 1/9/'17.

behoort tot  de Broeders van Liefde