Ondersteuningsteams in Woluwe

Sinds 1 september 2017 trad een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen basis- en secundair onderwijs te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen:

  • Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking of spraak-of taalontwikkelingsstoornis). De scholen voor gewoon onderwijs kiezen samen met de ouders voor een ondersteunende school buitengewoon onderwijs. Binnen de regelgeving wordt een netoverschrijdende samenwerking voorzien (katholiek onderwijs, gemeenschapsonderwijs,  onderwijskoepel van steden en gemeenten en provinciaal onderwijs, vrij gesubsidieerd onderwijs).

 

  • Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 (emotionele of gedragsstoornis)of type 9 (autismespectrumstoornis). Hiervoor worden de scholen gewoon onderwijs ondersteund door het ondersteuningsnetwerk. Koninklijk Instituut Woluwe maakt deel uit van het samenwerkingsverband West-Brabant-Brussel .

Wij bieden handicapspecifieke ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten én schoolteams. Er wordt vertrokken van de opvoedings-en onderwijsbehoeften en vanuit onze specifieke expertise zoeken we naar een passend antwoord.

 

Voor welke leerlingen kan ondersteuning  worden gevraagd?

Voor leerlingen met een geldig gemotiveerd verslag of verslag van de verschillende types. 

 

Aanmelden?

Binnen het Katholiek onderwijs is er voor gekozen om de ondersteuningsvragen te laten toekomen op één aanmeldpunt, het zorgloket van een ondersteuningsnetwerk. Je kan deze bereiken via volgende adressen:

o Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant : onw.noordbrabant@gmail.com
o Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant : onw.oostbrabant@gmail.com
o Ondersteuningsnetwerk West-Brabant - Brussel : onw.westbrabantbrussel@gmail.com

Ondersteuning type 4, 6 en 7 mogen rechtstreeks in de dienstverlendende scholen aangemeld worden:

o Type 4: Ondersteuning in basis- en secundair onderwijs: Centrum Windekind :  windekind.t4@ondersteuningtype467.be

o Type 6: Ondersteuning in basisonderwijs: Centrum Ganspoel :  ganspoel.t6@ondersteuningtype467.be

   Type 6: Ondersteuning in secundair onderwijs: Koninklijk Instituut Woluwe - BuSO Ganspoel : kiwoluwe.t6@ondersteuningtype467.be

o Type 7: Ondersteuning in basis- en secundair onderwijs: Koninklijk Instituut Woluwe : kiwoluwe.t7@ondersteuningtype467.be

 

Organisatie van de ondersteuning

Het ondersteuningsaanbod zal flexibel ingezet worden (qua duur, intensiteit, focus op leerling of team). Aanvragen zullen ook in de loop van het schooljaar mogelijk blijven. 

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen  of Onderwijs Vlaanderen

 

behoort tot  de Broeders van Liefde