Doelgroepen

Het Koninklijk Instituut Woluwe heeft 2 ondersteuningsteams voor

1. Kinderen en jongeren type 7 (= doof- of slechthorendheid of spraak-taalontwikkelingsstoornissen) op het niveau van basis- &secundair onderwijs.

2. Jongeren type 6 (= visuele problematiek) op het niveau van secundair onderwijs.

Voor Ondersteuning aan kinderen met een visuele beperking op het niveau van basisonderwijs kan je terecht in het Centrum Ganspoel te Huldenberg waarmee we nauw samenwerken.

 

behoort tot  de Broeders van Liefde