Doelgroepen

Er zijn heel wat doelgroepen aan wie wij Ondersteuning kunnen aanbieden en dit zowel op het niveau van basisonderwijs & secundair onderwijs. Sinds 1/9/'17 kan het hoger onderwijs zelf ondersteuning bieden aan studenten met een specifieke onderwijsbehoefte. 

1. Kinderen en jongeren met een auditieve beperking (= D/SH, type 7) op het niveau van basis- &secundair onderwijs.

2. Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (= ASS, type 9) op het niveau van basis- & secundair onderwijs dienen aangemeld te worden via het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk

3. Kinderen en jongeren met een spraak- of taalstoornis (= STOS, type 7) op het niveau van basis- &secundair onderwijs.

4. Jongeren met een visuele beperking (= type 6) op het niveau van secundair onderwijs.

Voor Ondersteuning aan kinderen met een visuele beperking op het niveau van basisonderwijs kan je terecht in het Centrum Ganspoel te Huldenberg waarmee we nauw samenwerken.

 

behoort tot  de Broeders van Liefde