Geïntegreerd Onderwijs

Het BuBaO en het BuSO bieden ook GON aan.

GON is de afkorting van Geïntegreerd ONderwijs en is een samenwerking tussen het buitengewoon en het gewoon onderwijs. Het biedt de kans aan kinderen en jongeren met een beperking om het gewoon onderwijs te volgen met extra ondersteuning en begeleiding. Deze begeleiding richt zich tot de leerling of student, zijn/haar school en zijn/haar ouders.

Aan de volgende doelgroepen bieden wij vanuit het Koninklijk Instituut Woluwe GON-begeleiding aan.

 

Sinds januari 2016 is OwASE van start gegaan. 

 

Schooljaar 2016 - 2017

Voor de verdere uitrol van het M-decreet wil de overheid naar een nieuw ondersteuningsmodel. GON moet evolueren naar een model dat beter inspeelt op de onderwijsbehoeften van leerlingen en de daarmee samenhangende ondersteuningsbehoeften van leraren. De onderhandelingen lopen nog maar invoering wordt verwacht op 1 september 2017.

Het schooljaar 2016-2017 wordt dus een beschouwd als een overgangsjaar. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

In het overgangsjaar worden een aantal middelen samengevoegd:
- het bevroren GON-pakket (uitgedrukt in begeleidingseenheden) op basis van de telling van gon-leerlingen op 1 oktober 2014;
- de GON-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS;
- de lestijden/lesuren ION type 2 (situatie schooljaar 2015-2016).
 
De toekenning van de GON- en ION-ondersteuning zal gebeuren via netgebonden commissies, volgens bepaalde prioritering en in 2 schijven: een eerste schijf voor de GON- en ION-leerlingen die al gekend zijn voor eind juni 2016 en een tweede schijf voor leerlingen die pas na 1 juli 2016 en uiterlijk op de teldag van 1 oktober 2016 gekend zijn. 
 
Bij de effectieve aanwending kunnen GON en ION flexibel ingezet worden naar aantal eenheden per leerling, duur en intensiteit, focus van de ondersteuning (van leerling- naar meer leraargericht) ...
 
De werkwijze werd overlegd met de sociale partners. Een besluit van de Vlaamse Regering waarin deze principes verder worden uitgewerkt, zal nog met de sociale partners worden onderhandeld.
 
Vind meer informatie over gon-/ion-ondersteuning 2016-2017.

behoort tot  de Broeders van Liefde