Ondersteuningsteams in Woluwe

Vanaf 1/9/'17 is het nieuwe ondersteuningsmodel van kracht. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen .

 

Koninklijk Instituut Woluwe maakt deel uit van het samenwerkingsverband West-Brabant-Brussel voor Basisaanbod, type 3 en 9.

Naar de 3 grote regio's in Vlaams-Brabant (West-Brabant-Brussel, Noord-Brabant en Oost-Brabant, inclusief Leuven) zal onze expertise type 7 spraak-taal aangeboden worden. De expertise type 6 wordt nog steeds ruim aangeboden over Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel.

Voor de leerlingen met type 2, 4, 6 en 7(auditief) blijven de huidige scholen voor buitengewoon onderwijs netoverschrijdend ondersteuning bieden zoals voorheen. Voor deze types wordt er geen apart ondersteuningsnetwerk gevormd in onze regio. Deze scholen gaan wel nauw samenwerken. 

 

Voor welke leerlingen kan ondersteuning  worden gevraagd?

Voor leerlingen met een verstandelijke, motorische, visuele of auditieve beperking: samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs

Scholen voor gewoon onderwijs werken samen met scholen voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van:

 • Type 2 (verstandelijke beperking)
 • Type 4 (motorische beperking)
 • Type 6 (visuele beperking)
 • Type 7 (auditieve beperking)

Scholen van het buitengewoon onderwijs met expertise in deze types, kunnen de nodige ondersteuning bieden.

Wie heeft welke rol?

 • De school voor gewoon onderwijs, de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs, de ouders en het CLB zorgen samen voor een goede inzet van ondersteuning, gebaseerd op de ondersteuningsnoden en rechtstreeks voelbaar op de klasvloer.
 • Scholen voor gewoon onderwijs werken op een gelijkwaardige basis samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs die hen ondersteunen.
 • Voor leerlingen met een oriëntering naar type basisaanbod (dat de voormalige types 1 - licht verstandelijke beperking - en 8 – leerstoornis - vervangt), met een emotionele of gedragsstoornis, een spraak- of taalstoornis, of een autismespectrumstoornis: vorming van ondersteuningsnetwerken

Scholen voor gewoon onderwijs en voor buitengewoon onderwijs vormen samen regionale ondersteuningsnetwerken.

Die netwerken zorgen voor de ondersteuning van gewone scholen in de begeleiding van leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van:

 • Type basisaanbod (dat de voormalige types 1 - licht verstandelijke beperking - en 8 - leerstoornis - vervangt)
 • Type 3 (emotionele of gedragsstoornis)
 • Type 7 (spraak- of taalstoornis)
 • Type 9 (autismespectrumstoornis)

De scholen voor buitengewoon onderwijs hebben expertise in die types.

In elk ondersteuningsnetwerk moeten scholen voor gewoon onderwijs toegang hebben tot ondersteuning vanuit de scholen voor buitengewoon onderwijs voor alle vermelde types.

Wie heeft welke rol?

 • De school voor gewoon onderwijs, de ouders en het CLB zorgen samen voor een formulering van ondersteuningsnoden.
 • De scholen voor buitengewoon onderwijs binnen het ondersteuningsnetwerk zorgen voor de gepaste ondersteuning op maat, in relatie tot de ondersteuningsnoden.
 • Scholen voor gewoon en voor buitengewoon onderwijs zorgen samen voor een goede inzet van ondersteuning, rechtstreeks voelbaar op de klasvloer.

 

Aanmelden bij het zorgloket?

Binnen het Katholiek onderwijs is er voor gekozen om de ondersteuningsvragen te laten toekomen op één aanmeldpunt, het zorgloket van een ondersteuningsnetwerk. Je kan deze bereiken via volgende adressen:

o NetwerkNoord-Brabant:onw.noordbrabant@gmail.com
o NetwerkOost-Brabant:onw.oostbrabant@gmail.com
o NetwerkWest-Brabant&Brussel:onw.westbrabantbrussel@gmail.com

Ondersteuning type 4, 6 en 7 auditief mogen rechtstreeks in de dienstverlendende scholen aangemeld worden:

o Type 4: Ondersteuning in basis- en secundair onderwijs:
Centrum Windekind – ondersteuningtype4@windekindleuven.be

o Type 6: Ondersteuning in basisonderwijs:
Centrum Ganspoel – coordinatie@otganspoel.be

Type 6: Ondersteuning in secundair onderwijs:
Koninklijk Instituut Woluwe – karin.samson@kiwoluwe.be

o Type 7 auditief: Ondersteuning in basis- en secundair onderwijs: Koninklijk Instituut Woluwe – ondersteuningtype7@kiwoluwe.be 

 

Organisatie van de ondersteuning

Het ondersteuningsaanbod zal flexibel ingezet worden (qua duur, intensiteit, focus op leerling of team). Aanvragen zullen ook in de loop van het schooljaar mogelijk blijven. Voor heel wat leerlingen die nu al ondersteuning krijgen, zijn de noodzakelijke gegevens voor het opstarten in september beschikbaar bij de BuO- school of het netwerk. Voor andere leerlingen zal in september overleg met alle betrokkenen noodzakelijk zijn om de noden te concretiseren en een ondersteuningsaanbod uit te werken. Dit is zeker het geval voor leerlingen die van school veranderen. De netwerken en de scholen buitengewoon onderwijs zullen hierin initiatief nemen. 

 

behoort tot de Broeders van Liefde