Therapeutisch aanbod

Logopedie

Waaraan denk je als je het woord “logopedie” hoort?

Juist, kinderen een correcte klank leren uitspreken.
logopedie

Hier is de logopedie ruimer dan dat.

Waarvoor kun je er nog terecht?

- als spelling moeilijk voor je is

- als je thuis een andere taal spreekt en het schrijven en/of spreken niet

altijd even makkelijk is

- als je wat moeite hebt om een tekst te lezen en/of te begrijpen

- als je bij het aanleren van een vreemde taal (Frans, Engels) extra hulp

kunt gebruiken

- als je vloeiendheidsproblemen (zoals stotteren) hebt

- als je je stem niet altijd op een correcte manier gebruikt

- als je braille wil leren

- als je ook de speciale tekens van braille wil leren

- als je al braille kent maar nog niet snel genoeg leest

- …

behoort tot  de Broeders van Liefde