Schoolreglement

Op onze school gelden enkele regels.Dit zijn een aantal concrete afspraken die we met de leerlingen maken. Natuurlijk rekenen we er ook op dat de ouders deze respecteren. 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde