Schoolraad

De school hecht veel waarde aan de participatie van alle betrokkenen om het schoolbeleid mee vorm te geven. De schoolraad adviseert de directie bij de dagdagelijkse zorgen, de schoolorganisatie en de strategische keuzes voor de BuSO-afdelingen op beide vestigingen en de beide GON-werkingen. De vertegenwoordigers van de leerlingenraad hebben ook de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap kunnen hun kandidatuur bekend maken bij de voorzitter mevrouw Bea Mertens.  Het mandaat om lid te zijn van de schoolraad geldt in principe voor 4 schooljaren.

behoort tot  de Broeders van Liefde