Spontane Solicitatie

Niks gevonden hiernaast, ....

Uw spontane sollicitatie zal 1 jaar bijgehouden worden in ons wervingsbestand. Wanneer er op de campus in de loop van het jaar functies zijn waarvoor u een geschikt profiel heeft, zal uw sollicitatie ook voor deze functie(s) in aanmerking genomen worden.

Wij doen ons best om alle sollicitatiebrieven te beantwoorden, zodat u als sollicitant(e) op de hoogte blijft omtrent uw mogelijkheden van een eventuele tewerkstelling binnen het Koninklijk Instituut Woluwe.

Verantwoordelijke (m/v) voor KDV Woluland

Verantwoordelijke (m/v)
voor Kinderdagverblijf Woluland - Sint-Lambrechts-Woluwe
Vanaf 1 september 2018
 Je beschikt over een bachelor met een sociale, pedagogische of paramedische oriëntatie.
 Ervaring in de social profit en/of een leidinggevende functie is een pluspunt.
 Je hebt een basishouding die de missie, visie en waarden van de groep Broeders van Liefde en Woluland
ten volle draagt en uitdraagt.
 Je beschikt over leiderschapstalenten zoals resultaatgericht werken, coachen, samenwerking stimuleren,
waarderen, opvolgen, organiseren, strategisch denken en handelen, verbinden en innoveren. Je hebt oog
voor talenten bij medewerkers en weet hoe je deze naar boven kan halen en versterken.
 Je kan goed plannen en organiseren, bent stressbestendig en flexibel.
 Administratieve taken schrikken je niet af.
Kinderdagverblijf Woluland is vergund door Kind en Gezin voor de opvang van 36 baby's en peuters. Ook kinderen met
een specifieke zorgbehoefte zijn welkom. Het kinderdagverblijf maakt deel uit van vzw Provincialaat der Broeders van
Liefde.
ALGEMEEN
FUNCTIEOMSCHRIJVING
PROFIEL
 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf.
 Je werkt hiervoor nauw samen met de coördinerend directeur.
 Je staat in voor de begeleiding en de coaching van de medewerkers.
 Je verzorgt de inschrijvingen en hebt nauwe contacten met de ouders.
 Je volgt het pedagogisch beleid op en je hebt oog voor de ontwikkeling, het welbevinden en de
betrokkenheid van ieder kind.
 Je volgt de ontwikkelingen in de sector kinderopvang op en implementeert deze in de eigen werking.
 Je neemt deel aan extern overleg.
AANBOD
 Wij bieden een contract van onbepaalde duur (0,8 - 1 vte)
 Indiensttreding: 1 september 2018
 Verloning volgens de barema’s van PC 331, salarisschaal B1B
 Plaats van tewerkstelling: Linthoutbosstraat 41, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
SOLLICITEREN
Bezorg je motivatiebrief en CV aan Viviane Lauwens, Linthoutbosstraat 41, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
of via mail naar viviane.lauwens@skynet.be vóór 28 juni 2018.
Bijkomende informatie kan je bekomen bij Viviane Lauwens op het nummer 0478/422 014 of via mail
Op basis van selectie van motivatiebrieven en cv’s plannen wij gesprekken in de week van 2 juli.
alle vacatures ook op:
www.jobs.broedersvanliefde.be

behoort tot  de Broeders van Liefde