orthopedagoog of onderwijskundige pedagoog (m/v) 80%

orthopedagoog of onderwijskundige pedagoog (m/v) 80%
KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE in SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Functieomschrijving
Wij zijn een zorgschool voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een taalstoornis, autisme of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9).

Onze kinderen zijn ingedeeld in 4 groepen volgens hun specifieke onderwijs- en zorgbehoeften.

Groep 1 is voor leerlingen die voldoende kansen en tijd hebben gekregen in het lager onderwijs en waarvan het duidelijk is dat ze zullen doorstromen naar OV1 of OV2. We streven naar het behalen van ontwikkelingsdoelen, naar het zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij. Deze kinderen hebben nood aan de nabijheid van een zorgende begeleider, en moeten worden getraind in zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Groep 2 is voor leerlingen die meer dan anderen nood hebben aan een langdurige en structurele begeleiding op vlak van gedrag, een voorspelbare omgeving. Ze hebben veel nabijheid nodig van een zorgende en zeer consequente begeleider, en veel sociaal-emotionele ondersteuning. Een omgeving waar ze opnieuw tot rust kunnen komen. In groep 2 wordt er extra ingezet op impulscontrole en emotieregulatie en werkhouding, het versterken van deze executieve functies krijgt (tijdelijk) voorrang op het streven naar eindtermen.
Groep 3 is voor doof-slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis die nood hebben aan ondersteuning van gebaren.
Groep 4 is voor leerlingen met een type 7 of 9 attest die zelfstandig kunnen werken in de klas met de hier reeds aanwezige omkadering en hulpmiddelen. Er wordt gestreefd naar het behalen van de eindtermen, en de leerlingen kunnen doorstromen naar het gewoon onderwijs, OV4 of OV3. Zij hebben nood aan een begeleider die een coach is.

Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog (32/40) voor team 2 en team 4. Als orthopedagoog sta je in voor de inhoudelijke sturing van de teams. Thema's als nieuwe autoriteit, executieve functies, doelgroepspecifieke kennis, binnenklasdifferentiatie, co-teaching, taalrijke omgeving, stimuleren van zelfredzaamheid, leerplan ZILL, cyclus handelingsgericht werken enz... komen hier aan bod.

Je begeleidt en ondersteunt de opvoeders, therapeuten en leerkrachten van de teams en co├Ârdineert de realisatie van de individuele begeleidingstrajecten van de jongeren. Je overziet de individuele handelingsplannen en de groepswerkplannen. Hierbij is het belangrijk dat je je steeds blijft vormen in de doelgroepspecifieke kennis.

Je komt ook mee in een roulerend permanentiesysteem, waarbij je soms 's avonds of in het weekend bereikbaar bent voor crisissituaties.

Profiel
Ervaring met en kennis van de doelgroepen is een pluspunt, de wil om je hierin bij te scholen een must.

Wij zoeken iemand die zich herkent in volgende eigenschappen:
Flexibel, stressbestendig, initiatiefnemend, hart voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

Aanbod
Het gaat over een gedeeld contract 12/40 school en 20/40 MFC.
Het gaat niet om een vervanging, dus kans op verlenging naar het volgende schooljaar na een positieve evaluatie.
Je komt terecht in een warm, verwelkomend team. Er is ruimte voor bijscholing, vernieuwing en out of the box denken.
Je krijgt een laptop en een telefoon van het werk.

Plaats tewerkstelling
KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Vereiste studies
Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek
Master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek en onderwijskunde

Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)

Contract
Tijdelijke job (met optie vast)
Deeltijds - 32 uren per week, te presteren in 5 dagen
Dagwerk

Plaats tewerkstelling
Georges Henrilaan 278 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: cindy.vleugels@kiwoluwe.broedersvanliefde.be
Contact: Mevr. Cindy Vleugels

Graag solliciteren voor 9 december.

behoort tot  de Broeders van Liefde