Ondersteuner / leerkracht ASV type 7

 

Functieomschrijving

Als ondersteuner zal je vanuit ons ondersteuningsteam type 7 scholen ondersteunen met leerlingen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Je vormt, met je ervaring en expertise, een brug tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs waarbij je antwoord biedt op de hulpvragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leerkrachten, schoolteams en ouders.

Ervaring in beide vormen van onderwijs is zeker een pluspunt.

We leggen het accent op systeemversterkend werken, maar ook leerlinggericht werken zal in dit aanbod opgenomen worden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met een (gemotiveerd) verslag.

Dat wil zeggen dat we de vertaling maken van de leerlinggebonden ondersteuning naar leerkrachtgerichte ondersteuning zodat de leerkrachten en teams in het gewoon onderwijs sterker worden in fase 2 van het zorgcontinuüm.

We volgen de principes van het ondersteuningsmodel: ondersteuning is in co-creatie, flexibel, efficiënt, gegarandeerd, op maat, maximaal effect op de klasvloer, met zorgregie in de school voor gewoon onderwijs.

Als ondersteuner neem je deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd vanuit ons team, de prioritaire nascholing of het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Contract binnen een zwangerschapsvervanging

Profiel

Kunnen werken in teamverband

Kennis van ASS , doof- en slechthorendheid, spraak-taalontwikkelingsstoornissen

Flexibiliteit

Jobgerelateerde competenties

 • De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind
 • Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...
 • Pedagogische methodieken toepassen Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …)
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Leerlingen met een beperking tijdens schoolactiviteiten begeleiden
 • Leerkrachten en schoolverantwoordelijken opleiden
 • Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...)
 • Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...)
 • Schoolraden, klassenraden, ... organiseren en voorzitten
 • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
 • Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress

Aanbod

U bent in het bezit van een diploma (kleuter)onderwijzer; als ondersteuner heb je een degelijke handicapspecifieke kennis, ben je zeer communicatief ingesteld waardoor je in staat bent samen te werken met veel verschillende partners (kinderen, collega's, ouders, gastscholen, clb's,...). Je bent ook in staat zeer zelfstandig te werken en bent in het bezit van een eigen wagen.

Andere diploma's zoals logopedisten, orthopedagogen, psychologen, neurolinguïsten, ... komen in aanmerking onder een andere weddeschaal namelijk onder 'andere' bekwaamheidsbewijzen, weddeschaal 121.

Voor meer info:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=BaO&g=&id=13

Plaats tewerkstelling

Regio Tienen-Leuven

Vereiste studies

 • Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs
 • Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs
 • Gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 11 april 2019 tot 30 juni 2019
 • Voltijds

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: ineke.zimmerman@kiwoluwe.be

Per telefoon: 0478 497 100

Contact: Mevr. Ineke Zimmerman

 

behoort tot de Broeders van Liefde