Logopedist (m/v)

KIW Woluwe BUSO is een school voor leerlingen met een visuele beperking en voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.
De logopedist is actief op volgende domeinen:
- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van therapie (individueel, in groep of geïntegreerd in klasgebeuren).
- Werking een plaats geven binnen het multidisciplinair team. Deelname aan de KR en helpen bij het opstellen van doelen in functie van het cyclisch handelen of individueel handelingsplan.
- Overleggen met ouders en andere betrokkenen.
- Deelnemen aan vakoverschrijdende leerlinggebonden activiteiten.
- Administratieve taken opnemen die verband houden met de opdracht.
Meer specifiek voor onze doelgroepen:
- Individuele begeleiding van leerlingen op gebied van taalontwikkeling, schools leren (taal).
- Behandeling van specifieke spraak- en taalstoornissen.
- Aanleren van braille.
- Ondersteunen van klasgebeuren.

Onze verwachtingen:
- Een bachelor diploma logopedie.
- Ervaring met de doelgroep (jongeren met visuele beperking en jongeren met een autismespectrumstoornis) is een pluspunt. Bereid zijn om zich verder te verdiepen in deze problematieken.
- Ervaring in een gelijkaardige opdracht.
- Goede kennis Frans.
- Goede pc-vaardigheden.
- Initiatief, engagement.
- Flexibiliteit,
- Vlotte communicatieve vaardigheden.
- Iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten, en die hen kan motiveren.
- Een dynamische teamspeler zijn.

Wij bieden:
- Een boeiende, afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief.
Voltijdse betrekking
- Startdatum: 20/4/2020 einddatum: 29/5/2020.
- Zie ook www.kiwoluwe.org

Plaats van tewerkstelling:
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Solliciteren: zo snel mogelijk, maar ten laatste op 20/3/2020

Schriftelijk solliciteren met cv t.a.v. Kris Demeter, Pedagogisch directeur.
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Of per mail op kris.demeter@fracarita.org.

behoort tot  de Broeders van Liefde