Leerlingbegeleider (M/V)

Het Koninklijk Instituut Woluwe O.C. wenst voor de school voor Buitengewoon Secundair onderwijs aan te werven:

Leerlingbegeleider (M/V)
Binnen de werking voor leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs (jongeren met een visuele beperking, jongeren met een autismespectrumstoornis) is je belangrijkste taak het begeleiden van jongeren in een schoolse context. Als leerlingbegeleider werk je in een team van leerlingbegeleiders.
De taakomschrijving van een leerlingenbegeleider binnen de school is heel divers. Enkele voorbeelden: toezicht speelplaats/refter, ontspannings- en sportactiviteiten aanbieden, opvolging sociaal-emotionele (gedrags-)problemen bij leerlingen, opvang en begeleiding bij crisismomenten, toezicht op medicatie, gesprekken met jongeren n.a.v. socio-emotioneel welbevinden, ondersteunen van leerkrachten met hun vragen betreffende de leerlingen, in overleg systemen uitbouwen i.f.v. opvolging gedrag/welbevinden, observeren en verslaggeven mondeling/digitaal schriftelijk (Smartschool), consequente toepassing schoolreglement en adviseren m.b.t. organisatie/gedragsregels, opvolging sanctieprocedure, bijdragen aan wekelijks teamoverleg en wekelijks multidisciplinair overleg,…
Verwachtingen:
• Een diploma van bachelor:
o In de Orthopedagogie
o In het Onderwijs
o In het Sociaal Werk
o In Sport en Bewegen
o of een diploma gelijkwaardig door ervaring.
• Iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten en die hen kan motiveren.
• Empathie voor de emoties en de noden van jongeren. Zich kunnen afstemmen en flexibel kunnen inspelen op de noden van cliënten(systemen).
• Een dynamische teamspeler die vlot verbinding maakt met leerlingen en andere medewerkers.
• Inzicht in het eigen functioneren en kwetsbaarheden en welk effect dit heeft op een team.
• Zin voor initiatief, klein en groter (bvb. projectmatig). Plannen en organiseren
• Schriftelijk en mondeling communicatief
• goede balans vinden tussen structuur bieden en zorg, afstand en nabijheid.
• beschikken over voldoende gespreksvaardigheden. Het handelen is onderbouwd, bewust en verantwoordelijk.
• Kennis en ervaring met de doelgroep is welkom. Bereid zijn om zich verder te verdiepen in deze problematieken is een vereiste.
• graag de handen uit de mouwen steken.
• Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg.
Wij bieden:
• Een voltijdse job (100%)
• Een contract tot eind schooljaar 2020-21, met kans op verlenging.
• Een boeiende, uitdagende job.
• Coaching

Plaats van tewerkstelling:
BUSO Koninklijk Instituut Woluwe, Georges Henrilaan 278, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Solliciteren:
zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 17/8/2020
Schriftelijk solliciteren met cv t.a.v. Kris Demeter, pedagogisch directeur, Koninklijk Instituut Woluwe Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe of per mail op kris.demeter@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

behoort tot  de Broeders van Liefde