Spontane Solicitatie

Niks gevonden hiernaast, ....

Uw spontane sollicitatie zal 1 jaar bijgehouden worden in ons wervingsbestand. Wanneer er op de campus in de loop van het jaar functies zijn waarvoor u een geschikt profiel heeft, zal uw sollicitatie ook voor deze functie(s) in aanmerking genomen worden.

Wij doen ons best om alle sollicitatiebrieven te beantwoorden, zodat u als sollicitant(e) op de hoogte blijft omtrent uw mogelijkheden van een eventuele tewerkstelling binnen het Koninklijk Instituut Woluwe.

Informaticus/netwerkverantwoordelijke (m/v)

Het Multifunctioneel Centrum Koninklijk Instituut Woluwe wenst over te gaan tot de aanwerving van een
Informaticus/netwerkverantwoordelijke (m/v)

Situering:

Het Multifunctioneel Centrum Koninklijk Instituut Woluwe is een christelijke voorziening gevestigd in Sint-Lambrechts-Woluwe die deel uitmaakt van de organisatie Broeders van Liefde en erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (V.A.P.H.) voor (semi-) residentiële en mobiele begeleiding van kinderen en jongeren sensoriële en/of gedrags- of emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen.

Taakomschrijving:

U maakt deel uit van de het administratieve departement.

U houdt het lokale netwerk (Microsoft omgeving), de servers en het PC-park operationeel.

Het takenpakket omvat onder meer:

• het installeren van hard- en software
• het verlenen van gebruikersondersteuning voor technische aspecten en softwareapplicaties
• het beheer van de lokale gebruikersprofielen
• het beheer van de website en het intranet
• beleidsvoorbereidend werk voor de directie en de centrale IT-dienst
• het geven van opleiding aan gebruikers met betrekking tot zowel standaardprogramma’s als specifiek ontwikkelde toepassingen.

Profiel:

• opleiding: minimumniveau Bachelor in het vakgebied of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring.
• bij voorkeur een eerste relevante werkervaring hebben
• zeer goede kennis van de Nederlandse taal
• grondige kennis van windows server/client omgeving ( Win7, Server 2012, ADUC, …)
• pluspunten : kennis van SQL, Windows DPM, Watchguard WSM, …
• sterke interesse voor de technische kant van de informatica

Persoonlijkheid, attitudes, vaardigheden:

• Grote zin voor nauwkeurigheid, orde en netheid, accuraat en productief gericht, zelfstandig en methodisch kunnen werken binnen een afgesproken kader; zin voor teamwork, verantwoordelijkheidsgevoel, respectvol omgaan met de bewoners en hun context.
• U bent contactvaardig, klantgericht en flexibel.
• Discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. cliënten, bewoners, hun context en t.a.v. de collega’s.

Geboden wordt:

• contract van onbepaalde duur – voltijds
• datum indiensttreding: zo snel mogelijk
• verloning: volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
• u krijgt een boeiende, gevarieerde functie waarin verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief positief ingeschat worden.
• veel aandacht voor een goede work-life balance

Procedure:

• Kandidaten solliciteren schriftelijk, met motivatie en curriculum vitae + foto, per e-mail naar: mark.de.keyser@fracarita.org.
• Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek.

behoort tot  de Broeders van Liefde