Ergotherapeut (m/v)

BUSO KIWoluwe zoekt een ergotherapeut (Halftijds).
De ergotherapeut is actief op volgende domeinen:
- Diagnosestelling in functie van de eigen therapie.
- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van therapie (individueel, in groep of geïntegreerd in klasgebeuren).
- Werking een plaats geven binnen het multidisciplinair team.
- Overleggen met ouders en andere betrokkenen.
- Deelnemen aan vakoverschrijdende leerlinggebonden activiteiten.
- Administratieve taken opnemen die verband houden met de opdracht.
Meer specifiek voor onze doelgroepen:
- Zoeken naar aangepaste hulpmiddelen,
- Het gebruik van hulpmiddelen aanleren aan de jongeren, en de andere medewerkers van de school.
- Zich specialiseren in het stimuleren van executieve functies bij jongeren met een autismespectrumstoornis.
- Ondersteunen van digitalisering in het onderwijsproces.

Onze verwachtingen:
- Een bachelor diploma ergotherapie, of gelijkwaardig.
- Ervaring met de doelgroep (jongeren met visuele beperking en jongeren met een autismespectrumstoornis) is een pluspunt. Bereid zijn om zich verder te verdiepen in deze problematieken.
- Ervaring in een gelijkaardige opdracht.
- Goede pc-vaardigheden.
- Initiatief, engagement.
- Flexibiliteit,
- Vlotte communicatieve vaardigheden.
- Iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten, en die hen kan motiveren.
- Een dynamische teamspeler zijn.
Wij bieden:
- Een boeiende, afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief.
Een deeltijdse betrekking (halftijds), met kans op verlenging.
- Startdatum: 9/9/2019 einddatum: 30/6/2020 (met kans op verlenging).
- Zie ook www.kiwoluwe.org

Plaats van tewerkstelling:
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Solliciteren: zo snel mogelijk, maar ten laatste op 9/9/2019

Schriftelijk solliciteren met cv t.a.v. Kris Demeter, Pedagogisch directeur.
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Of per mail op kris.demeter@fracarita.org.

behoort tot  de Broeders van Liefde