Spontane Solicitatie

Niks gevonden hiernaast, ....

Uw spontane sollicitatie zal 1 jaar bijgehouden worden in ons wervingsbestand. Wanneer er op de campus in de loop van het jaar functies zijn waarvoor u een geschikt profiel heeft, zal uw sollicitatie ook voor deze functie(s) in aanmerking genomen worden.

Wij doen ons best om alle sollicitatiebrieven te beantwoorden, zodat u als sollicitant(e) op de hoogte blijft omtrent uw mogelijkheden van een eventuele tewerkstelling binnen het Koninklijk Instituut Woluwe.

1 psycholoog (m/v) voor een voltijdse betrekking

De Sprankel (afdeling van Koninklijk Instituut Woluwe O.C. ) wenst voor het MFC en het BuBao aan te werven:

1 psycholoog (m/v) voor een voltijdse betrekking (20/40 MFC contract onbepaalde duur en 20/40 school van 1/09/18 t.e.m. 30/6/19)

Binnen de werking voor kinderen (6 t.e.m. 13 jaar) met een taalstoornis en/of autisme sta je als psycholoog in voor:

• Het mee vorm geven van het handelingsplanmatig werken:
- Relevante informatie verzamelen om de beginsituatie te bepalen met aandacht voor de sterktes en interesses van het kind, en deze noteren in het leerlingvolgsysteem.
- Selecteren van ontwikkelingsdoelen voor de activiteiten door de therapeut gegeven en hier nota van maken in het individueel handelingsplan van het kind.
- Keuze maken uit didactische werkvormen.
- Evalueren en bijsturen

• Het organiseren van begeleiding zoals afgesproken met het zorgteam (individuele therapie, groepstherapie, klasintern, klasextern, geïntegreerd. Waarbij een krachtige leef- en leeromgeving gecreëerd wordt die de leerlingen kansen biedt om het geleerde in gevarieerde situaties toe te passen (transfer maken) en het geleerde zin te geven (zingeving) en met aandacht voor inbreng van de leerlingen.

• Het mede organiseren en deelnemen aan het uitvoeren van vakoverschrijdende kindgebonden activiteiten, zoals vieringen, opendeurdagen, …

• Het deelnemen aan multidisciplinair overleg om regelmatig de situatie van de leerling(en) bespreken en/of mee een aantal inhoudelijke- en organisatorische zaken afstemmen.

• Het uitwerken van een interdisciplinair aanbod voor de leerlingen, bijvoorbeeld sessies sherbourne in samenwerking met de kiné.

• Het actief deelnemen aan de personeelsvergaderingen, info avonden, oudercontacten,…

• Het onderhouden van samenwerkingscontacten met externe partners (vb. CGG).

Wij verwachten:
Diploma master psychologie
Ervaring met de doelgroepen of de bereidheid je daar in korte tijd in bij te scholen.
Een dynamische teamspeler.
Empathie voor de noden van jongeren.
Zin voor initiatief en out of the box denken.
U kan zowel individueel als in groep werken.
U bent christelijk geïnspireerd en kan zich profileren binnen de algemene missie van de Broeders van Liefde.

Wij bieden:
Boeiende, afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief.
Een verwelkomend team van therapeuten, leerkrachten, opvoeders en staf.
Verloning volgens de gangbare barema’s in de sector.
Jaarlijks verlof aangevuld met 12 extra halve dagen (20/40 MFC)
Alle schoolvakanties (20/40 school)
Startdatum: 01/09/18 of zo snel mogelijk, Einddatum: onbepaalde duur (MFC) en 30/06/19 (school).

Plaats van tewerkstelling:
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Solliciteren:
Schriftelijk solliciteren met cv zo snel mogelijk
T.a.v. Piet Ketele
piet.ketele@fracarita.org
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

behoort tot  de Broeders van Liefde