1 Ondersteuner type 7

KIWoluwe: Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs in SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Functieomschrijving
Als ondersteuner zal je vanuit ons ondersteuningsteam type 7 scholen ondersteunen met leerlingen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs.
Je vormt, met je ervaring en expertise, een brug tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs waarbij je antwoord biedt op de hulpvragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leerkrachten, schoolteams en ouders.
Ervaring in beide vormen van onderwijs is zeker een pluspunt.
We leggen het accent op systeemversterkend werken, maar ook leerlinggericht werken zal in dit aanbod opgenomen worden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met een (gemotiveerd) verslag.
Dat wil zeggen dat we de vertaling maken van de leerlinggebonden ondersteuning naar leerkrachtgerichte ondersteuning zodat de leerkrachten en teams in het gewoon onderwijs sterker worden in fase 2 van het zorgcontinuüm.
We volgen de principes van het ondersteuningsmodel: ondersteuning is in co-creatie, flexibel, efficiënt, gegarandeerd, op maat, maximaal effect op de klasvloer, met zorgregie in de school voor gewoon onderwijs.
Als ondersteuner neem je deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd vanuit ons team, de prioritaire nascholing of het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Regio: Pajottenland, Zoniënwoud, Brussel, ...

Contract binnen een zwangerschapsvervanging tot kerstvakantie.

Eventueel verlenging mogelijk vanaf 1/2 bij uitbreiding van middelen vanwege overheid

Profiel
Bezit van een wagen
Kunnen werken in teamverband
Kennis van het ondersteuningsmodel en zijn principes
Kennis van doof- en slechthorendheid en spraak-taalontwikkelingsstoornissen
Flexibiliteit

Aanwezigheid op startdagen eind augustus wordt verwacht

Jobgerelateerde competenties
Schoolraden, klassenraden, ... organiseren en voorzitten
Pedagogische methodieken toepassen
Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …)
Leerkrachten en schoolverantwoordelijken opleiden
Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...
Leerlingen met een beperking tijdens schoolactiviteiten begeleiden
Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...)
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen
De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...)
Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen
De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind

Persoonsgebonden competenties
Contactvaardig zijn
Omgaan met stress
Plannen (= ordenen)
Klantgerichtheid
Zelfstandig werken
Leervermogen hebben
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Samenwerken als hecht team

Aanbod
U bent in het bezit van een diploma (kleuter)onderwijzer; als ondersteuner heb je een degelijke handicapspecifieke kennis, ben je zeer communicatief ingesteld waardoor je in staat bent samen te werken met veel verschillende partners (kinderen, collega's, ouders, gastscholen, clb's,...). Je bent ook in staat zeer zelfstandig te werken en bent in het bezit van een eigen wagen.

Andere diploma's zoals logopedisten, orthopedagogen, psychologen, neurolinguïsten, ... komen in aanmerking onder een andere weddeschaal namelijk onder 'andere' bekwaamheidsbewijzen, weddeschaal 121.

Voor meer info:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=a...

Plaats tewerkstelling
Regio Halle

Vereiste studies
Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs
Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs
gelijkwaardig door ervaring.
Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring
Talenkennis
Nederlands (zeer goed)
Rijbewijs B

Contract
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur - einde schooljaar 19-20
Voltijds
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: ineke.zimmerman@kiwoluwe.be
Per telefoon: 0478 497 100
Contact: Mevr. Ineke Zimmerman

Sollicitatiegesprekken worden 2 en 3 juli georganiseerd

VDAB-vacaturenummer: 59607594

Online sinds: 2019-06-17

Deze functie staat open voor iedereen.

behoort tot  de Broeders van Liefde