Inschrijving MFC

Voor meer inlichtingen contacteer Valerie Bellen (02/735.40.85) of via mail valerie.bellen@fracarita.org

Sinds 1 maart 2014 kan u zich in het Multifunctioneel Centrum (MFC) van Woluwe aanmelden onder de vorm van de volgende modules of een combinatie hiervan:
• verblijf (internaat)
• dagopvang
• dagbesteding
• mobiele begeleiding

Het MFC biedt echter niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit wil in concreto zeggen dat u moet beschikken over een toegangsticket om gebruik te kunnen maken van bovenstaande modules. Dit toegangsticket kunnen wij als MFC niet zelf afleveren, maar dient aangevraagd te worden bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP).
Deze aanvraagprocedure ziet er als volgt uit:

STAP 1:
U richt zich tot een multidisciplinair team (MDT) voor een aanvraag voor één of meerdere modules bij de ITP
Het MDT waartoe u zich kan richten is het CLB van de school waar uw kind momenteel ingeschreven is. U kan zich indien u wenst echter ook tot uw huidig of een ander MDT richten (bv. mutualiteit, revalidatiecentrum...). U meldt zich aan met begeleidende brief in bijlage.
Deze aanvraag kan door verschillende instanties ingediend worden bij de ITP, doch de erkende Multidisciplinair Teams (MDT) hebben een versnelde werkwijze waardoor er sneller een goedkeuring kan bekomen worden.
Onze ervaring leert ons dat ouders en jongeren in de loop van hun traject in Woluwe vaak de vraag stellen om te schakelen tussen de verschillende modules. Als MFC vinden wij het daarom zeer wenselijk dat u via het MDT een aanvraag doet voor alle modules die wij in Woluwe aanbieden. Zodoende kan u achteraf indien nodig en in overleg met ons vlot schakelen tussen de verschillende modules. Indien echter maar een goedkeuring heeft voor één bepaalde module én u wil achteraf toch gebruik maken van een andere module waarvoor u geen goedkeuring heeft, dan dient u elke keer opnieuw een aanvraag te richten tot de ITP.

STAP 2: ITP keurt uw aanvraag al dan niet goed en stuurt dit door naar jeugdhulpregie

STAP 3: de jeugdhulpregisseur gaat in overleg met u op zoek naar geschikte voorziening op basis van de goedkeuring van één of meerdere modules

STAP 4: de jeugdhulpregisseur meldt u aan op de wachtlijst in maximum 2 gepaste voorzieningen

STAP 5: de voorziening contacteert de ouder van zodra er een open plaats ter beschikking is in de module(s) waarvoor u bent aangemeld en start de inschrijvingsprocedure

Belangrijk om te weten is dat bij een effectieve inschrijving in het MFC de goedkeuring van de ITP reeds voorhanden moet zijn. Zonder goedkeuring kan de jongere niet starten.
Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk richt tot een MDT zodat er voldoende tijd is om bovenstaand proces te doorlopen. Wij rekenen toch minimum 9 weken vanaf het moment dat de aanvraag ingediend is bij de ITP. Wij hebben geen zicht op de huidige wachttijden bij de MDT’s.
Indien u na het lezen van deze brief nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

behoort tot  de Broeders van Liefde