BuSO

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 2021 - 2022 (ASS - Type 9)

Neem contact op met Hilde Borremans (02/735.40.85 of 0470/23.93.00) of via mail hilde.borremans@kiwoluwe.be

Het vlotste bereikbaar via mail.

 

De aanmeldingen en de inschrijvingen gebeuren digitaal. We volgen de voorrangsregels en voorrangsperiodes zoals aangegeven via het LOP Brussel.

 

1ste periode: 4 januari 2021– 15 januari 2021

 • Inschrijving broers en zussen en kinderen van personeel

Infoavond voor nieuwe leerlingen online op donderdag 11/02/2021 om 18.30u.

 • De link volgt later

2de periode: 1 maart 2021 – 12 maart 2021

 • Digitaal aanmelden voor de klassen 1A en 1B, of op afspraak met de ouders rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften van de school.
 • Start op 1 maart om 9u tot 12 maart 16u
 • Voorbereiding op de aanmelding
  • Contactgegevens van de ouder: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
  • Gegevens leerling: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, klas keuze (1A of 1B)
  • Voorrang Nederlands:
   • Een document over de kennis van het Nederlands (diploma of attest ouder)
   • Document over de relatie tussen ouder en de leerling (Kids-ID of geboorte-akte of attest van gezinssamenstelling)
 • Bevestiging van aanmelding
 • Na de aanmelding krijgt de ouder een overzicht van de aanmeldgegevens. Is er een fout in de aanmelding? Contacteer de helpdesk Brussel: 02 553 05 82 of mail: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be
 • 18 maart: resultaat van de aanmelding
  • U wordt altijd opgebeld door de school
  • Heeft uw kind een plaats? Dan kan de ouders inschrijven tussen 22 maart en 23 april
  • Heeft uw kind geen plaats? De ouder krijgt een weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst. Als er een plaats vrij komt, zal de school de ouder contacteren.

3de periode: 22 maart 2021 – 23 april 2021

 • De school zal de ouder contacteren voor een inschrijving
 • Hoort de ouder niets van de school voor 2 april 2021? Contacteer zelf de school.
 • De inschrijvingen verlopen in het Nederlands. Als u zelf geen Nederlands spreekt, moet u iemand meebrengen die u in het Nederlands kan helpen.
 • Na de inschrijving wordt u uitgenodigd op een intakegesprek om een zo volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen.

4de periode: vanaf 27 april 2021

 • start vrije inschrijvingen
 • iedereen kan nu komen inschrijven als er vrije plaatsen zijn.
 • Indien geen vrije plaats, komt de leerling op de wachtlijst. De school geeft de ouder een weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst. De school contacteert de ouders wanneer er een plaats vrij komt.

 

FAQ – inschrijvingen

Bij wie kan de ouder terecht voor hulp bij aanmelden?

 • Bij de school voor buitengewoon basisonderwijs
 • Bij de school waarvoor de ouder wil aanmelden
 • Bij het CLB
 • Bij de Helpdesk Brussel SO

Voorrang Nederlands

 • Waarom zijn er vragen over indicatoren schooltoeslag en diploma moeder? Elke school moet 55% van de capaciteit voor Nederlandstaligen voorzien. Deze voorrang Nederlands hangt samen met het profiel niet-GOK. GOK kinderen met voorrang Nederlands krijgen ook voorrang op GOK kinderen zonder voorrang Nederlands.
 • Voorrang Nederlands is voor deze leerlingen waarvan 1 van de ouders Nederlands kan op niveau B2 van het Europees Referentiekader voor talen (ERK).
 • Verzamel de documenten voor de voorrang vooraf zodat meteen na de aanmelding deze documenten aan de 1ste schoolkeuze bezorgd worden.
 • Twijfels of het diploma of attest van de ouder voldoende is voor een voorrang Nederlands? Vraag nu al advies bij de helpdesk Brussel SO: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be
 • Een test bij het Huis van het Nederlands is de eenvoudigste manier om een geldig attest B2 Nederlands te behalen.

Campusvoorrang

 • Vraag over de school lager buitengewoon onderwijs is voor de campusvoorrang. Ook met campusvoorrang kan het zijn dat er bij onvoldoende vrije plaatsen kinderen op de wachtlijst terecht komen. Campusvoorrang is geen garantie op een plaats.

Verschil tussen 1A en 1B

1B:

 •  Minimum het niveau einde 4de lj voor taal en rekenen behaald hebben
 • Geen getuigschrift lager onderwijs

1A:

 • Niveau einde 6de lj voor rekenen, Nederlands én Frans behaald hebben
 • Enkel met getuigschrift lager onderwijs

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 2021 - 2022 (TYPE 6):

Neem contact op met Hilde Brondeel (02/735.40.85) of via mail hilde.brondeel@kiwoluwe.be

Start van de inschrijvingen vanaf dinsdag 27/04/2021: voor alle jaren enkel tijdens de schooluren. (9u - 16.30u, op woensdag van 9u - 12u)

 

behoort tot de Broeders van Liefde