BuBaO

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 2017-2018 

 

1. Tijdslijn van aanmelding tot inschrijving
13/02/2017 - 24/02/2017: inschrijvingsperiode broers en zussen, kinderen eigen personeel.
06/03/2017– 31/03/2017: aanmeldingsperiode 
03/04/2017 – 17/04/2017: controle aanmeldingslijsten en afstands-& plaatsberekening door LOP Brussel
18/04/2017 – 21/04/2017: verzending toewijzingsresultaten aan ouders door het LOP Brussel. 
24/04/2017 – 24/05/2017 : inschrijvingsperiode van aangemelde leerlingen 
29/05/2017 - 02/06/2017: opvisperiode
06/06/2017: start van vrije inschrijvingen
 
2. Aanmeldingsperiode
Dit schooljaar werken we zowel voor type 7 als type 9 met een aanmeldingssysteem.
 
Stap 1. Aanmelden
Tussen 6 maart 2017 en 31maart 2017 komt u naar school en meldt u uw kind aan. Om zeker te zijn dat u vlot geholpen kan worden, maakt u best een afspraak via bubao.kiwoluwe@fracarita.org 
De school heeft volgende gegevens nodig:
· de naam van de leerling
· het adres van de leerling
· het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
· het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 30 20.
· de taal van de ouders
Opgelet!: Het is essentieel om het CLB van de huidige school te betrekken bij de overstap naar het buitengewoon onderwijs.
 
Stap 2. Rangordening
De aangemelde leerlingen worden per schoolkeuze geordend door LOP Brussel (3/04/2017 – 17/04/2017). Eerst komen de leerlingen die onze school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.
Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
 
Stap 3. Toewijzingsresultaten
LOP Brussel verstuurt toewijzingsresultaten naar ouders van aangemelde leerlingen tussen 18 en 21 april 2017.
 
Stap 4. Inschrijven
Tussen 24 april en 24 mei 2017 gaat u met uw toewijzingsbericht naar de school. Hiervoor maakt u best een afspraak zodat we een intake gesprek kunnen inplannen.
 
Stap 5. Opvisperiode
Tussen 29 mei en 2 juni contacteren we de leerlingen die op onze wachtlijst staan indien er nog plaatsen vrij zijn.
 
Stap 6. Vrije inschrijvingen
Vanaf 6 juni 2017 kunt u ook vrij inschrijven.
Hebt u plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving. Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument.
Opgelet! : Na een voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. 
Inschrijven kan enkel op schooldagen, dus niet in het weekend en/of op verlofdagen.
Ma tussen 10 – 15u
Di tussen 10 – 15u
Woe tussen 10 – 12u
Do tussen 10 – 15u
Vrij tussen 10 – 14u
 
3. MFC
Indien u een vraag hebt naar een begeleiding vanuit het MFC (verblijf en dagopvang, dagbesteding of mobiele begeleiding) dient de kandidaat leerling geregistreerd te worden via de integrale toegangspoort voor de provincie Vlaams-Brabant. Om deze registratie in orde te brengen dient u het aanmeldingsformulier in te vullen. Wij helpen u dan deze verplichte registratie via een CLB of MDT in orde te brengen.
Het gaat hier ook om een aanmelding en geen effectieve inschrijving. Deze laatste vindt plaats eind mei/begin juni en is afhankelijk van het aantal open plaatsen en de prioriteit die de kandidaat leerling toegewezen krijgt.
 
4. Meebrengen
- Sis-kaart leerling
- Paspoort ouders
- Attest type 7 of 9 (of bewijs van CLB dat dit wordt opgemaakt)
- Inschrijvingsverslag CLB (of bewijs van CLB dat dit wordt opgemaakt)
- Eventueel Diagnose ASS, audiogram
 

 

behoort tot  de Broeders van Liefde