Bereikbaarheid tijdens de grote vakantie

Bereikbaarheid tijdens de grote vakantie. BuBaO Het secretariaat is open tot en met woensdag 5 juli en vanaf maandag 22 augustus, telkens van 9 tot 16 uur en is tijdens de openingsuren te bereiken op het nummer 02 739 43 02. De coördinator ondersteuningsteam type 7 is telefonisch te bereiken van 8:30 uur tot 16 uur tot en met donderdag 5 juli en opnieuw vanaf woensdag 22 augustus via het algemeen nummer. Aanvragen ondersteuning type 7 doof-slechthorend kunnen netoverstijgend via ondersteuningtype7@kiwoluwe.be Aanvragen ondersteuning type 9 en type 7 STOS via onw.westbrabantbrussel@gmail.com, onw.noordbrabant@gmail.com of onw.oostbrabant@gmail.com afhankelijk van het netwerk waartoe uw school verbonden is. Voor dringende gevallen annigje.claes@fracarita.org Zie ook: http://kiwoluwe.org/onderwijs/gon-woluwe BuSO De school is bereikbaar tijdens de schooluren tot 6 juli. Vanaf 20 augustus start het nieuwe schooljaar. Aanvragen ondersteuning type 6: ondersteuningtype6@kiwoluwe.be MFC Het MFC heeft weliswaar geen sluitingsperiode, doch de meeste diensten zijn gesloten tussen 16/07 en 15/08.

behoort tot  de Broeders van Liefde