Steunen

Als instituut is het niet mogelijk om met de bestaande subsidies rond te komen. Elk jaar blijkt dat wij meer moeten uitgeven dan wat we via de subsidies ontvangen. Uw steun kunnen we dus goed gebruiken.

Giften

U kan het Koninklijk Instituut Woluwe steunen door een gift over te maken op het rekening nummer 428-9094811-27. Voor giften van 40 euro of meer, zal u een fiscaal attest ontvangen.

Erfenissen en legaten

U kan uw erfenis optimaliseren voor uw erfgenamen en terwijl ook het Koninklijk Instituut Woluwe begunstigen via een duolegaat. De techniek van duo-legaat geeft u de mogelijkheid om een deel van uw vermogen aan uw eigen erfgenamen na te laten én tegelijkertijd het Koninklijk Instituut Woluwe te begunstigen. In de omschrijving van het duo-legaat gelast u ons ermee om de successierechten op de volledige nalatenschap te betalen, dus niet alleen op het deel dat wij ontvangen maar ook het deel dat naar uw erfgenamen gaat. Op die manier vermijdt u aanzienlijke successierechten. Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds bij ons of bij uw notaris terecht. http://www.notaris.be

behoort tot  de Broeders van Liefde