Met een hart voor kinderen en jongeren

In het Koninklijk Instituut Woluwe verschaffen we onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met een beperking.

Als medewerkers willen al onze talenten gebruiken om de jongeren die ons toevertrouwd zijn maximaal kansen te bieden tot zelfontplooiing. We doen dit met een warm hart, geïnspireerd door de christelijke waarden, de traditie van dienstbaarheid, de missie van de Broeders van Liefde. Wij willen tegenover de gebruikers en de collega’s onze verantwoordelijkheid opnemen, samenwerken in een open geest, met respect voor eenieders inbreng, eigenheid, cultuur en geloof. In alle omstandigheden willen we eerlijk en integer blijven, enthousiasme en betrokkenheid uitstralen.

Via deze weg willen we komen tot een open en transparante dialoog

Lees ook de meer uitgewerkte tekst:

behoort tot  de Broeders van Liefde