Met een hart voor kinderen en jongeren

In het Koninklijk Instituut Woluwe verschaffen we onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met een beperking.

Als medewerkers willen al onze talenten gebruiken om de jongeren die ons toevertrouwd zijn maximaal kansen te bieden tot zelfontplooiing. We doen dit met een warm hart, geïnspireerd door de christelijke waarden, de traditie van dienstbaarheid, de missie van de Broeders van Liefde. Wij willen tegenover de gebruikers en de collega’s onze verantwoordelijkheid opnemen, samenwerken in een open geest, met respect voor eenieders inbreng, eigenheid, cultuur en geloof. In alle omstandigheden willen we eerlijk en integer blijven, enthousiasme en betrokkenheid uitstralen.

Via deze weg willen we komen tot een open en transparante dialoog.

 

Jaarthema 2018-2019: Samen Stap Voor Stap

Stap voor stap bouwen aan een toekomst, dat is waar we samen aan willen werken.

Niet te snel vooruit willen gaan, maar doordacht elke stap zetten die we nodig hebben om te geraken waar we willen. Niet met een zevenmijlslaars aan, waar we dan snel mee aan de eindmeet kunnen komen.
Neen, rustig, stapje voor stapje, leren van elkaar, helpen we elkaar, wat de één niet kan, kan de andere wel, zo doen we het samen, en komen we een heel eind vooruit.

Weten wat ons te doen staat!  Onderzoeken van onze eigen competenties en mogelijkheden en ons bewust maken van wat we kunnen.

Altijd vanuit de kracht van samen!
Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

 

behoort tot  de Broeders van Liefde